Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-26

Svenska krig, 1521 - 1814

Grafisk presentation av de svenska krigen mellan 1521 och 1814

Nedan följer en grafisk presentation av de svenska krigen, land för land, mellan 1521 - 1814.

Svenska krig 1521- 1700

 
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Svenska krig 1700 - 1814

Svenska krig per land

Krig med Danmark

Sverige har utkämpat 12 krig med Danmark. Danmark är därmed det land vi flest gånger har varit i krig med. I 8 av dessa har Danmark varit angriparen. I 10 av krigen avgår dock Sverige med segern.

Krig med Ryssland

Sverige har varit i krig med Ryssland 8 gånger. I fyra av dessa har Sverige varit angriparen. Tre av krigen har vunnits av Ryssland.

Krig med Polen

Sverige har varit i krig med Polen 6 gånger. I tre av dessa har Sverige varit angriparen. Två av krigen har vunnits av Polen.

Krig med anknytning till 30-åriga kriget, dvs mot tyska stater

Krig med anknytning till Napoleonkrigen

Övriga krig

Totalt har Sverige varit inblandad i 31 krig under perioden 1521 - 1814. Sverige har vunnit 18 av dessa krig, förlorat 9 och 4 har slutat oavgjorda.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-26

Svenska krig, 1521 -

1814

Grafisk presentation av de

svenska krigen mellan 1521 och

1814

Nedan följer en grafisk presentation av de svenska krigen, land för land, mellan 1521 - 1814.

Svenska krig 1521- 1700

 

Svenska krig 1700 - 1814

Svenska krig per land

Krig med Danmark

Sverige har utkämpat 12 krig med Danmark. Danmark är därmed det land vi flest gånger har varit i krig med. I 8 av dessa har Danmark varit angriparen. I 10 av krigen avgår dock Sverige med segern.

Krig med Ryssland

Sverige har varit i krig med Ryssland 8 gånger. I fyra av dessa har Sverige varit angriparen. Tre av krigen har vunnits av Ryssland.

Krig med Polen

Sverige har varit i krig med Polen 6 gånger. I tre av dessa har Sverige varit angriparen. Två av krigen har vunnits av Polen.

Krig med anknytning till 30-åriga kriget, dvs

mot tyska stater

Krig med anknytning till Napoleonkrigen

Övriga krig

Totalt har Sverige varit inblandad i 31 krig under perioden 1521 - 1814. Sverige har vunnit 18 av dessa krig, förlorat 9 och 4 har slutat oavgjorda.