Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-26

De många svenska krigen - 1800-tal

Svenska krig - 1800-tal

1805-1810, Krig med Frankrike, "Pommerska kriget" eller "Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon"

Allierad med Sverige: England samt periodvis Preussen, Ryssland och Österrike. Mer om Pommerska kriget. Fred i Paris den 6 januari 1810. Landvinningar: +- noll

1808, Krig med Danmark, Fälttåget i danska Norge

Allierad med Sverige: England. Mer om fälttåget i danska Norge. Fred i Jönköping den 10 december 1809. Landvinningar: +- noll

1808-1809, Krig med Ryssland, "Finska kriget"

Allierad med Sverige: England.  Mer om Finska kriget. Fred i Fredrikshamn den 17 september 1809. Landvinningar: - Finland, - Åland , - del av Västerbotten Karta, Sverige 1809

1810-1812, Krig med England

Fred i Örebro den 18 juli 1812. Landvinningar: +- noll

1813-1814, Krig med Frankrike och Danmark, "Karl XIV Johans krig mot Napoleon"

Allierad med Sverige: England, Ryssland, Österrike samt tyska stater. Karl XIV Johan blir befälhavare över den allierade Nordarmén om 155.000 man.. Fälttåg i Tyskland mot Frankrike. Den svenska armén anfaller samtidigt Danmark. Fred i Kiel den 15 januari 1814 med Danmark. Fred i Paris den 30 maj med Frankrike. Landvinningar:  + Norge - Svenska Pommern inkl. Rügen Karta, Sverige 1814

1814, Krig med Norge, "Norska fälttåget"

Syftet var att inlemma Norge under svenskt styre i enlighet med villkoren i freden med Danmark den 15 januari 1814 i Kiel.  
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-26

De många svenska

krigen - 1800-tal

Svenska krig - 1800-tal

1805-1810, Krig med Frankrike, "Pommerska

kriget" eller "Gustav IV Adolfs krig mot

Napoleon"

Allierad med Sverige: England samt periodvis Preussen, Ryssland och Österrike. Mer om Pommerska kriget. Fred i Paris den 6 januari 1810. Landvinningar: +- noll

1808, Krig med Danmark, Fälttåget i danska

Norge

Allierad med Sverige: England. Mer om fälttåget i danska Norge. Fred i Jönköping den 10 december 1809. Landvinningar: +- noll

1808-1809, Krig med Ryssland, "Finska

kriget"

Allierad med Sverige: England.  Mer om Finska kriget. Fred i Fredrikshamn den 17 september 1809. Landvinningar: - Finland, - Åland , - del av Västerbotten Karta, Sverige 1809

1810-1812, Krig med England

Fred i Örebro den 18 juli 1812. Landvinningar: +- noll

1813-1814, Krig med Frankrike och

Danmark, "Karl XIV Johans krig mot

Napoleon"

Allierad med Sverige: England, Ryssland, Österrike samt tyska stater. Karl XIV Johan blir befälhavare över den allierade Nordarmén om 155.000 man.. Fälttåg i Tyskland mot Frankrike. Den svenska armén anfaller samtidigt Danmark. Fred i Kiel den 15 januari 1814 med Danmark. Fred i Paris den 30 maj med Frankrike. Landvinningar:  + Norge - Svenska Pommern inkl. Rügen Karta, Sverige 1814

1814, Krig med Norge, "Norska fälttåget"

Syftet var att inlemma Norge under svenskt styre i enlighet med villkoren i freden med Danmark den 15 januari 1814 i Kiel.