Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-26

De många svenska krigen - 1700-tal

Fredsavtal i det Stora Nordiska Kriget 1700 - 1721

De svenska fredsfördragen - inledning

Nedan följer en summering av de svenska fredsfördragen under det stora nodiska kriget:

Freden i Traventhal den 18 augusti 1700 - Danmark

Efter Sveriges anfall på Danmark i augusti 1700 sluts ett fredsavtal på slottet Traventhal väster om Lübeck den 18 augusti 1700. Freden var egentligen inte en svensk fred utan en fred mellan Sveriges allierade Holstein-Gottorp och Danmark. Sverige England, Nederländerna samt hertigdömena Lüneburg och Hannover stod som garanter för Holstein-Gottorp självständighet. Fredsvillkoren innebär att: Danmark erkänner Holstein-Gottorps suveränitet Holstein-Gottorp erhåller 260.000 riksdaler i skadestånd från Danmark Danmark förbinder sig att inte understödja Sveriges fiender Holstein-Gottorp får rätt att hålla egna trupper men inte ha mer än 6.000 främmande soldater i sin tjänst Danmark uteslöts därmed i anfallspakten på Sverige. Se detaljerad karta.

Freden i Warszawa den 18 november 1705 - Polen

Efter att Karl XII fått Polen att avsätta August II från den polska tronen och istället fått Sveriges kandidat Stanislav Leczinski krönt som ny kung i Polen sluter Sverige fred med Polen den 18 november 1705 i Warszawa. Fredsvillkoren innebär att: Villkoren från freden i Oliva 1660 bekräftas Inget av de båda länderna skall sluta fred med August av Sachsen utan att den andra nationen samtycke Polen skall bistå Sverige i kriget mot Ryssland Svenska trupper skall vara kvar i Polen för att garantera Leczinski

Freden i Altranstädt den 14 september 1706 - Sachsen

Efter att freden med Polen fortsätter Sverige med Sachsen. Under sommaren 1706 beslutar sig Karl XII för att gå in i Sachsen och tvinga August att ge upp alla planer på Polens krona. Detta får avsedd effekt och en fred sluts med Sachsen den 14 september 1706 i Altranstädt utanför Leipzig. Fredsvillkoren innebär att: August befriar Polen från deras trohetsed till honom August får dock behålla titeln kung av Polen till sin död August skall tillåta polackerna att avlägga trohetsed till sin nya kung August skall inte sluta förbund med eller stödja någon nation som Sverige eller Polens nye kung är i konflikt med.

Freden i Stockholm den 9 november 1719 - Hannover

Under 1715 förklarade Hannover Sverige krig. De är nu ute efter Sveriges besittningar i Nordtyskland, framförallt Bremen och Verden som nu ockuperas. Hannover har stöd av England i fredsförhandlingarna. Den 9 november 1719 sluts fred med Hannover i Stockholm. I fredsavtalet får Sverige avstå både Bremen och Verden. Som vederlag för provinserna erhåller Sverige 1.000.000 riksdaler. Se detaljerad karta plus karta över Pommern.  Freden i Stockholm den 21 januari 1720 - Preussen Under 1715 förklarade Preussen Sverige krig. De är nu ute efter Sveriges besittningar i Nordtyskland, framförallt Vorpommern som nu ockuperas. Fredsarbetet sker under fransk och engelsk medling. Sverige är ute efter understöd av den engelska flottan och den engelske kungen George I går med på detta mot att Sverige gör vissa landavträdelser i Pommern. Både Frankrike pch England ser fördelar med att Sverige har besittningar i nordtyskland och de framtvingar en fred med Preussen på engelsmännens villkor. Den 21 januari 1720 sluter Sverige fred med Pruessen i Stockholm. Sverige tvingas avträda landområden i Pommern, närmare bestämt områdena söder om floden Peene och öster om floden Oder samt öarna Usedom och Wollin. Därmed förlorar Sverige städerna Stettin, Damm och Gollnow. Som vederlag för provinserna erhåller Sverige 1.000.000 riksdaler från Preussen. Se detaljerad karta plus karta över Pommern.

Freden i Stockholm den 3 juni 1720 - Danmark

Efter att danskarna tvingats till fred i Traventhal år 1700 förklarar Danmark åter Sverige krig efter nederlaget i Poltava 1709. Målet var att återta Skånelandskapen. Detta grusas i och med slaget i Helsingborg den 28 februari 1710 då Stenbock besegrar danskarna. Efter detta slag evakuerar danskarna Skåne och inriktar sig istället på de svenska besittningarna i nordtyskland. Fredsförhandlingar inleds med Danmark under fransk/engelsk medling. Danskarna krävre Stralsund och ön Rügen med fransmännen vägrar att gå med på detta. Den 28 oktober 1719 ingår Sverige i en vapenvila med Danmark på 6 månader. Den 3 juni 1720 i Stockholm kan Sverige även sluta fred med Danmark. Enligt fredsavtalet: Avstår Sverige sin tullfrihet i Öresund Skall Sverige erlägga 600.000 riksdaler till Danmark. Sverige förbinder sig att inte längre stödja hertigen av Holstein Skall Danmark återställa de områden de erövrat under kriget, bl.a. Rügen, elar av Vorpommern, Stralsund, Wismar och Marstrand. Sverige förbinder sig att inte återbefästa Wismar Danmark förbinder sig att inte längre stödja Ryssland

Freden i Nystad den 30 augusti 1720 - Ryssland

Den svenska planen är att sluta fred med alla fiender utom med ryssarna. Därefter är planen att försöka ingå i en allians med England för att kunna skaffa sig bästa möjliga villkor i freden med Ryssland. Även Ryssland vill ha fred men då svenskarna fördröjer fredsförhandlingarna sänder Peter den store sin galärflotta till Sverige 1719 för att härja längs kusterna. Många kustsamhällen sätts i brand. Anledningen till detta är för att sätta press på Sverige och få svenskarna till förhandlingsbordet. Även under 1720 härjas den svenska kusten av de ryska galärerna. Under 1720 ställer England sin flotta till Sveriges förfogande. Denna förstärkning av den svenska flottan fortsätter fram till den 30 augusti 1721. Den 30 augusti 1721 sluts slutligen fred mellan Sverige och Ryssland i Nystad. Sverige får avträda södra delarna av Kexholms län, Viborgs län, Ingermanland, Estland med Ösel och Dagö samt Livland. Enligt fredsavtalet: Sverige avträder södra delarna av Kexholms län, Viborgs län, Ingermanland, Estland med Ösel och Dagö samt Livland. Ryssland återlämnar Finland till Sverige Sverige erhåller 2.000.000 riksdaler som ersättning för landskapen i sydöstra Finland. De avträdda provinserna garanteras religionsfrihet och får behålla alla handelsprivilegier Sverige får årligen föra ut spannmål tullfritt från Livland till ett värde av 50.000 rubler Ryssarna skall själva medla i fredsförhandlingarna med Sverige See detaljerad karta.

Polen / Sachsen

Någon formell fred slöts aldrig mellan Sverige och Polen och Sachsen. Däremot, den 28 april 1729 avslutar Sverige kriget med Sachsen genom att de båda länderna skriver på en deklaration om vänskap. En liknande deklaration undertecknas med Polen den 26 september 1732.  
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-26

De många svenska

krigen - 1700-tal

Fredsavtal i det Stora Nordiska

Kriget 1700 - 1721

De svenska fredsfördragen - inledning

Nedan följer en summering av de svenska fredsfördragen under det stora nodiska kriget:

Freden i Traventhal den 18 augusti 1700 -

Danmark

Efter Sveriges anfall på Danmark i augusti 1700 sluts ett fredsavtal på slottet Traventhal väster om Lübeck den 18 augusti 1700. Freden var egentligen inte en svensk fred utan en fred mellan Sveriges allierade Holstein-Gottorp och Danmark. Sverige England, Nederländerna samt hertigdömena Lüneburg och Hannover stod som garanter för Holstein-Gottorp självständighet. Fredsvillkoren innebär att: Danmark erkänner Holstein-Gottorps suveränitet Holstein-Gottorp erhåller 260.000 riksdaler i skadestånd från Danmark Danmark förbinder sig att inte understödja Sveriges fiender Holstein-Gottorp får rätt att hålla egna trupper men inte ha mer än 6.000 främmande soldater i sin tjänst Danmark uteslöts därmed i anfallspakten på Sverige. Se detaljerad karta.

Freden i Warszawa den 18 november 1705 -

Polen

Efter att Karl XII fått Polen att avsätta August II från den polska tronen och istället fått Sveriges kandidat Stanislav Leczinski krönt som ny kung i Polen sluter Sverige fred med Polen den 18 november 1705 i Warszawa. Fredsvillkoren innebär att: Villkoren från freden i Oliva 1660 bekräftas Inget av de båda länderna skall sluta fred med August av Sachsen utan att den andra nationen samtycke Polen skall bistå Sverige i kriget mot Ryssland Svenska trupper skall vara kvar i Polen för att garantera Leczinski

Freden i Altranstädt den 14 september 1706

- Sachsen

Efter att freden med Polen fortsätter Sverige med Sachsen. Under sommaren 1706 beslutar sig Karl XII för att gå in i Sachsen och tvinga August att ge upp alla planer på Polens krona. Detta får avsedd effekt och en fred sluts med Sachsen den 14 september 1706 i Altranstädt utanför Leipzig. Fredsvillkoren innebär att: August befriar Polen från deras trohetsed till honom August får dock behålla titeln kung av Polen till sin död August skall tillåta polackerna att avlägga trohetsed till sin nya kung August skall inte sluta förbund med eller stödja någon nation som Sverige eller Polens nye kung är i konflikt med.

Freden i Stockholm den 9 november 1719 -

Hannover

Under 1715 förklarade Hannover Sverige krig. De är nu ute efter Sveriges besittningar i Nordtyskland, framförallt Bremen och Verden som nu ockuperas. Hannover har stöd av England i fredsförhandlingarna. Den 9 november 1719 sluts fred med Hannover i Stockholm. I fredsavtalet får Sverige avstå både Bremen och Verden. Som vederlag för provinserna erhåller Sverige 1.000.000 riksdaler. Se detaljerad karta plus karta över Pommern.  Freden i Stockholm den 21 januari 1720 - Preussen Under 1715 förklarade Preussen Sverige krig. De är nu ute efter Sveriges besittningar i Nordtyskland, framförallt Vorpommern som nu ockuperas. Fredsarbetet sker under fransk och engelsk medling. Sverige är ute efter understöd av den engelska flottan och den engelske kungen George I går med på detta mot att Sverige gör vissa landavträdelser i Pommern. Både Frankrike pch England ser fördelar med att Sverige har besittningar i nordtyskland och de framtvingar en fred med Preussen på engelsmännens villkor. Den 21 januari 1720 sluter Sverige fred med Pruessen i Stockholm. Sverige tvingas avträda landområden i Pommern, närmare bestämt områdena söder om floden Peene och öster om floden Oder samt öarna Usedom och Wollin. Därmed förlorar Sverige städerna Stettin, Damm och Gollnow. Som vederlag för provinserna erhåller Sverige 1.000.000 riksdaler från Preussen. Se detaljerad karta plus karta över Pommern.

Freden i Stockholm den 3 juni 1720 -

Danmark

Efter att danskarna tvingats till fred i Traventhal år 1700 förklarar Danmark åter Sverige krig efter nederlaget i Poltava 1709. Målet var att återta Skånelandskapen. Detta grusas i och med slaget i Helsingborg den 28 februari 1710 då Stenbock besegrar danskarna. Efter detta slag evakuerar danskarna Skåne och inriktar sig istället på de svenska besittningarna i nordtyskland. Fredsförhandlingar inleds med Danmark under fransk/engelsk medling. Danskarna krävre Stralsund och ön Rügen med fransmännen vägrar att gå med på detta. Den 28 oktober 1719 ingår Sverige i en vapenvila med Danmark på 6 månader. Den 3 juni 1720 i Stockholm kan Sverige även sluta fred med Danmark. Enligt fredsavtalet: Avstår Sverige sin tullfrihet i Öresund Skall Sverige erlägga 600.000 riksdaler till Danmark. Sverige förbinder sig att inte längre stödja hertigen av Holstein Skall Danmark återställa de områden de erövrat under kriget, bl.a. Rügen, elar av Vorpommern, Stralsund, Wismar och Marstrand. Sverige förbinder sig att inte återbefästa Wismar Danmark förbinder sig att inte längre stödja Ryssland

Freden i Nystad den 30 augusti 1720 -

Ryssland

Den svenska planen är att sluta fred med alla fiender utom med ryssarna. Därefter är planen att försöka ingå i en allians med England för att kunna skaffa sig bästa möjliga villkor i freden med Ryssland. Även Ryssland vill ha fred men då svenskarna fördröjer fredsförhandlingarna sänder Peter den store sin galärflotta till Sverige 1719 för att härja längs kusterna. Många kustsamhällen sätts i brand. Anledningen till detta är för att sätta press på Sverige och få svenskarna till förhandlingsbordet. Även under 1720 härjas den svenska kusten av de ryska galärerna. Under 1720 ställer England sin flotta till Sveriges förfogande. Denna förstärkning av den svenska flottan fortsätter fram till den 30 augusti 1721. Den 30 augusti 1721 sluts slutligen fred mellan Sverige och Ryssland i Nystad. Sverige får avträda södra delarna av Kexholms län, Viborgs län, Ingermanland, Estland med Ösel och Dagö samt Livland. Enligt fredsavtalet: Sverige avträder södra delarna av Kexholms län, Viborgs län, Ingermanland, Estland med Ösel och Dagö samt Livland. Ryssland återlämnar Finland till Sverige Sverige erhåller 2.000.000 riksdaler som ersättning för landskapen i sydöstra Finland. De avträdda provinserna garanteras religionsfrihet och får behålla alla handelsprivilegier Sverige får årligen föra ut spannmål tullfritt från Livland till ett värde av 50.000 rubler Ryssarna skall själva medla i fredsförhandlingarna med Sverige See detaljerad karta.

Polen / Sachsen

Någon formell fred slöts aldrig mellan Sverige och Polen och Sachsen. Däremot, den 28 april 1729 avslutar Sverige kriget med Sachsen genom att de båda länderna skriver på en deklaration om vänskap. En liknande deklaration undertecknas med Polen den 26 september 1732.